30 marca 2021

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to podmiot realizujący budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszu.

Kolejne samorządy z Podkarpacia przystępują do społecznych inicjatyw mieszkaniowych, w ramach których budowane będą mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu, które będą mogły stać się własnością wynajmującego. Mieszkania będą przeznaczone dla osób, które mają środki na opłacanie czynszu, ale nie stać ich na kredyt hipoteczny.

 

Iwona Kosztyła