30 listopada 2020

Wniosek o świadczenie można złożyć w tradycyjnej formie, za pośrednictwem poczty bezpośrednio w urzędzie lub przez Internet tylko do północy. 

30 listopada mija termin składania wniosków o wyprawkę w programie „Dobry start”, czyli tak zwane „300 plus”. Świadczenie przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem. Do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek wynosi ok. 1,4 mld zł.

Wsparcie przyznano już zdecydowanej większości uprawnionych do tego osób, a program stanowi realne wsparcie dla domowych budżetów. Mimo pandemii wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki – przyznaje Elwira Kochanowska – Pięciak, dyrektor rzeszowskiego MOPS –  u

Rodziny pamiętają o tym,  że od 2018 roku mogą składać takie wnioski – dodaje Agata Koba , rzecznik prasowy Urzędu Miasta w  Jaśle

 

Iwona Kosztyła