24 lutego 2020

 

Żołnierz 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska na początku lutego został uhonorowany przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Zbiórki krwi wśród żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej odbywają się cyklicznie. Podkarpaccy Terytorialsi w ten sposób regularnie pomagają swojej lokalnej społeczności. Niektórzy z nich, jak st. szer. Marcin SZWEDO żołnierz z niżańskiego batalionu w szczególności wyróżniają się wsparciem tej tak ważnej inicjatywy.

Odznaka ta jest przyznawana honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania zdrowia ludzkiego oraz aktywnej działalności ruchu honorowego krwiodawstwa. St. szer. Marcin SZWEDO oddał do tej pory łącznie 38400 ml krwi, jednoczy i zachęca także wielu innych swoich kolegów, by dzielili się tym cennym darem. Odznakę w imieniu Ministra Zdrowia wręczyła Pani dyrektor RCKiK w Rzeszowie dr n. o zdr. Ewa Zawilińska.

W minionym roku żołnierze Podkarpackiej Brygady uczestniczyli w wielu projektach wspierających społeczność lokalną właśnie poprzez oddawanie krwi. Żołnierze aktywnie angażowali się w przedsięwzięcia wspierające HDK m.in.: w akcję „Terytorialsi mają pomoc we Krwi”, „SpoKREWnieni Służbą”, „Apel Krew”, „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, „Kropla drąży skały”, „Krwioobieg Terytorialsa” czy też „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości”. Tylko w 2019 roku żołnierze z Podkarpacia wspierając akcje oddali ponad 100 litrów krwi.

W sumie żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT oddali już blisko 500 litrów krwi. Jak pokazują wyniki, Terytorialsi  lubią pomagać i wspierać społeczeństwo z regionu, z którego sami się wywodzą. W ten sposób żołnierze 3.PBOT realizują założone cele i misję formowanego piątego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. A jak sami mówią pomoc innym mają we krwi.

Taką postawą Podkarpaccy Terytorialsi nie tylko ratują życie tym, którzy potrzebują daru życia, ale także przyczyniają się do kształtowania zdrowego stylu życia w społeczeństwie, kształtowania postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także do budowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo.

Iwona Kosztyła