15 grudnia 2020

Fundacja Pasieka wydała publikację prof. Eugeniusza Moczuka dotyczącą tego tematu.

Rzeszowska Fundacja Pasieka na zlecenie Prezydenta Rzeszowa przeprowadziła duże badanie statystyczne wśród rzeszowskiej młodzieży. Badaniem objęto młodzież z miasta Rzeszowa. Zbadano ich stosunek do problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Badanie zostało przeprowadzone przez prof. Eugeniusza Moczuka z Politechniki Rzeszowskiej.

 

Link do pobrania publikacji:

http://fundacjapasieka.pl/wp-content/uploads/2020/12/mlodziez_miasta_rzeszowa-ver_internet.pdf

 

Rozmowa z Karolem Grześkiewiczem – Prezesem Fundacji Pasieka o wynikach badania:

Artur Sołek