20 marca 2020

Od 23 marca 2020 r. wszystkie linie rzeszowskiej komunikacji miejskiej kursować będą zgodnie z SOBOTNIM rozkładem jazdy.

 

W celu zapewnienia możliwości dojazdu pracowników do zakładów pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wprowadzone zostaną kursy linii 51, 52 i 54 (wg. odrębnych rozkładów jazdy dostępnych na stronie ztm.erzeszow.pl). Linia 53 będzie nadal zawieszona.

Od dnia 23 marca br. linie 3, 12, 20, 22, 28, 44, 45, 56 oraz 58 kursujące na mocy porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a gminami ościennymi kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze w okresie ferii i wakacji szkolnych. Na liniach tych nie będą realizowane kursy oznaczone literką „s – kursuje w dni nauki szkolnej”. Wyjątkiem jest linia nr 34, dla której obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy.

W związku z przedłużeniem ważności Elektronicznych Legitymacji Studenckich, na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2020 r. poz. 420), w trakcie kontroli biletów legitymacje, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

Na wniosek  podróżnego  wprowadzono  także możliwość zawieszenia biletu okresowego lub zwrotu kwoty za niewykorzystany w tym okresie bilet okresowy.

Zawieszenie biletu/zwrot środków możliwy będzie po przesłaniu na adres e-mail:  ebilet@ztm.erzeszow.pl  wypełnionego i podpisanego wniosku (dostępny na  www.ztm.rzeszow.pl ).

Iwona Kosztyła