4 marca 2020

W Polsce pod koniec ubiegłego roku istniało ponad 4, 5 tyś ogrodów działkowych W sumie zajmowały ponad 40 tys. ha,

W Polsce wraca moda na ogródki działkowe. Do grona działkowców coraz częściej chcą dołączać młodzi. Nie tylko dla ogórków i pomidorów, ale zwłaszcza kawałka trawnika, na którym można odpocząć i rozpalić grilla. Ogródek działkowy można nabyć na kilka sposobów – w oparciu o umowę od innego działkowca lub miejscowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Chętnych jest jednak więcej niż wolnych działek – mówi Jadwiga Brzozowska z Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie

O ile w Rzeszowie brakuje działek, to są miejsca gdzie gdzie jeszcze można zagospodarować taki teren

Rodzinne ogródki działkowe podlegają ustawie, w której istnieje jasno sprecyzowany zapis, iż działki nie są zbywalne. Można je jednak odstępować, jeśli właściwy Zarząd wyrazi na powyższe zgodę. Wówczas następuje przekazanie prawa do użytkowania parceli pomiędzy dotychczasowym jej użytkownikiem, a nowym.

W Polsce pod koniec ubiegłego roku istniało ponad 4, 5 tyś ogrodów działkowych W sumie zajmowały ponad 40 tys. ha,

Iwona Kosztyła