18 maja 2021

Pracują między innymi w przemyśle, transporcie czy budownictwie.

Obywatele Ukrainy, Białorusi, Rumunii a nawet Nepalu czy Australii. Na Podkarpaciu pracuje ponad 13,8 tys. Obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione i prowadzące działalność gospodarczą w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne – mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy regionalnego oddziału ZUS w Rzeszowie

 

 

W większości, bo w ponad 80 procentach, przyjeżdżają z zagranicy do pracy w Polsce osoby w tzw. sile wieku, czyli w przedziale 20- 49 lat.

Iwona Kosztyła