9 grudnia 2019

„Podkarpackia Historia” to czasopismo i portal internetowy promujący przeszłość, tradycję i dziedzictwo kulturowe Polski południowo wschodniej. Nagrody są przyznawane od grudnia 2016 roku.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozdanie Lamp Podkarpackiej Historii czyli honorowych nagród przyznawanych przez redakcję „Podkarpackiej Historii” osobom szczególnie zasłużonych w popularyzacji przeszłości Polski południowo-wschodniej. Nagrody trafiły przede wszystkim do osób o dużych dokonaniach, nie zawsze powszechnie znanych, ale o istotnym dorobku.

 

W tym roku wyrównoważanych zostało pięć osób. Małgorzata Jarosińska, historyk, krajoznawca, badacz dziejów Rzeszowa, Instruktor ZHP, dr Małgorzata Kutrzeba, historyk z zamiłowania i wykształcenia., nauczyciel z Błażowej i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, Jerzy Dynia, popularyzator historii podkarpackiego folkloru, Wiesław Hap, historyk i regionalista z Jasła oraz Edward Marszałek, leśnik z wykształcenia, historyk i popularyzator  historii leśnictwa.

Iwona Kosztyła