4 marca 2022

Za nami X edycja konkursu.

Celem konkursu organizowanego przez INNpuls Sp. z o.o. z Rzeszowa pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego jest wyróżnienie produktów i usług powstałych z zastosowaniem rozwiązań z zakresu wzornictwa.

 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas spotkania 3.03.2022 r. Oto laureaci X edycji konkursu nagrodzeni w 3 kategoriach: WZOROWY PRODUKT, WZOROWA USŁUGA, WZOROWA WIZJA:

W kategorii WZOROWY PRODUKT nagrodę główną Jury przyznało firmie Akces-MED Sp. z o.o.za wózek specjalny inwalidzki KUKINITM. Jury doceniło prostotę i użyteczność wózka. Jest to produkt o licznych funkcjach, których zmiana nie wymaga dodatkowych narzędzi. W uzasadnieniu oceny podkreślono również fakt uwzględnienia w projekcie potrzeb dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i dysfunkcjami oraz ich rodziców (projektowanie uniwersalne).

 

W kategorii WZOROWA USŁUGA nagrodę główną otrzymała firma GC ENERGY Sp. z o.o. za usługę pn. GC CALIBRON – laboratorium do szybkiej diagnostyki i naprawy systemów energetycznych. Jury przyznało nagrodę za wykorzystanie idei mobilności, wielofunkcyjności i ergonomii w rozwiązaniu przeznaczonym dla sektorów wysokotechnologicznych. Uwagę zwróciła trafna identyfikacja wielu problemów grup docelowych i nastawienie na ich rozwiązanie, dzięki czemu klienci otrzymają produkt o wysokiej wartości.

 

W kategorii WZOROWA WIZJA nagrodą główną uhonorowano Pana Łukasza Dudzika za koncepcję aranżacji wystawy stałej i adaptacji budynku przy ul. L. Pasteura w Przemyślu na Muzeum I Wojny Światowej (multimedialne centrum historyczno-edukacyjne). Jurorzy wysoko ocenili kompleksowe podejście projektowe, uwzględniające całą ścieżkę doświadczeń użytkownika. Doceniono oryginalne i bazujące na aktywnym przeżyciu odbiorcy wprowadzenie w lokalną historię I wojny światowej oraz pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych.

 

Dodatkowo Jury zdecydowało o przyznaniu 3 wyróżnień.

Wyróżnienie w kategorii WZOROWY PRODUKT zostało przyznane firmie REH4MAT Sławomir Wroński za pionizator BioWalker®. Doceniono przede wszystkim humanizm projektu aktywnego pionizatora oraz wykorzystanie naturalnych predyspozycji człowieka w zakresie odzwierciedlania chodu poprzez kontakt, więź i interakcję z drugą osobą. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono także pozytywne psychofizyczne aspekty oddziaływania chodu współbieżnego.

 

W kategorii WZOROWA USŁUGA wyróżniono aplikację mobilną „Senior w sieci” przygotowaną przez Stowarzyszenie Kreatywny Senior w Rzeszowie. W uzasadnieniu werdyktu wskazano, że aplikacja jest jednym z nielicznych na lokalnym rynku rozwiązań przeznaczonych dla seniorów, odnoszącym się do ważnego problemu ich włączenia społecznego. Członkowie jury podkreślili jednocześnie duży potencjał rozwoju rozwiązania we współpracy ze specjalistami w zakresie UX i UI.

 

W kategorii WZOROWA WIZJA wyróżniono natomiast ideę popularyzacji kultury lasowiackiej #polasowiacku autorstwa Fundacji Artystycznej GA MON. Jury wyróżniło projekt za spójną i wszechstronną koncepcję wykorzystania tradycji haftu lasowiackiego (nurt etnodesignu) w celu popularyzacji i promocji regionalnej tradycji i kultury wśród współczesnych odbiorców. Podkreślono także szczególne wyeksponowanie roli projektanta i umieszczenie go w centrum podejmowanych inicjatyw.

 

informacja prasowa