31 stycznia 2019

Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych czyli tzw. e-akta, zwolnienie ze szkoleń bhp, czy zmiany w czasie pracy kierowców i te dotyczące przewożenia towarów. O tym między innymi była mowa podczas spotkania specjalistów z przedsiębiorcami podczas ogólnopolskiej konferencji „Podkarpacie dla biznesu”

Spotkanie skierowane do przedsiębiorców, pracodawców, pracowników firm i administracji publicznej odbyło się w Rzeszowie po raz 5. Tym razem pod hasłem „W świetle zmieniających się przepisów”.

Ważne zmiany dotyczą tych pracowników, którzy zobowiązani są do płacenia alimentów. W tym roku zaczęły obowiązywać zmiany przewidziane w tzw. pakiecie alimentacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. –Mają one uskutecznić egzekucję świadczeń alimentacyjnych. – mówi Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Istotne zmiany zostały wprowadzone jeżeli chodzi o wykorzystanie samochodu osobowego w prowadzeniu działalności gospodarczej. –Został podwyższony limit wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie kosztów amortyzacyjnych w wyniku zużycia takiego pojazdu. Limit ten, z kwoty 20 tys. euro został podniesiony do 150 tys. zł. Kolejne, ważne zmiany, dotyczące podatników, którzy prowadzą działalność, jest to, że nastąpi automatyzacja rozliczeń podatkowych. W ramach obniżenie ciężarów podatkowych nastąpiło m.in. obniżenie z 15 do 9 procent stawki dla niektórych podatników CIT- dla których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro, w tym rozpoczynających działalność. Istnieje także m.in. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci.– mówi Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Agnieszka Radochońska-Kloc