18 czerwca 2021

Od 40 lat sekcja oświaty i wychowania stoi na straży obrony praw nauczycieli.

W sobotę nauczyciele i pracownicy oświaty zrzeszeni w Regionalnej Sekcji i Organizacji Międzyzakładowej NSSZZ Solidarność spotkają się na obchodach 40 rocznicy powstania związku. Będzie okazja do wspomnień, rozmów, podziękowań, i podsumowania tego, co na polu działalności sekcji wydarzyło się w ciągu 40 lat istnienia.

Od 40 lat stoimy na straży obrony praw, między innymi pracowników oświaty, nauczycieli, a pośrednio także uczniów i rodziców -mówi Bogusław Buda, szefowa nauczycielskiej 'Solidarności’ w Rzeszowie

W programie sobotnich obchodów 40 lecia Związku Zawodowego NSZZ Solidarność prelekcja dr Dariusza Iwaneczko – dyrektora rzeszowskiego oddziału IPN, prezentacja książki 40 lat Solidarności Oświaty i Wychowania w regionie rzeszowskim, wręczenie złotych i srebrnych odznak założonym pracownikom oświaty i sekcji związku oraz  nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i program artystyczny w wykonaniu młodzieży.

 

 

Iwona Kosztyła