26 czerwca 2019

„Nawigacją na ojcostwo to tytuł konferencji, która odbyła się dziś w Rzeszowie.

Prezentacje inicjatyw i dobrych praktyk wspierających Ojcostwo czy projektu utworzenia ogólnopolskiej nieformalnej sieci wsparcia ojców, rozmowy na temat wyzwań przed jakimi stają organizacje i instytucje deklarujące pomoc rodzicom, czy wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną znalazły się w programie konferencji „Nawigacją na ojcostwo. Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę”, która odbyła się w Rzeszowie.

 

 

Iwona Kosztyła