4 marca 2020

Dzięki nowym przepisom osoby potrzebujące otrzymają więcej żywności.

Sklepy, które będą wyrzucać jedzenie zamiast oddawać je organizacjom pożytku publicznego, zapłacą kary. W praktyce oznacza to, że sklepy i sieci handlowe mają obowiązek zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi. Żywność będą im przekazywać nieodpłatnie. Gdyby sklep nie zawarł umowy z żadną organizacją, zapłaci 5 tys. zł kary oraz również 10 gr za każdy kilogram. Nowe zasady mają związek z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie 1 marca.

Iwona Kosztyła