10 czerwca 2019

fot. Wikipedia

Kolbuszowa chce uporządkować budynek Dworca PKP. Obiekt, który nie jest obecnie najlepsza wizytówką miasta będzie wyremontowany i zyska dodatkowe funkcje. Pracę na dworcu znajdą między innymi osoby niepełnosprawne.

Budynek Dworca PKP w Kolbuszowej zyska nowe funkcje. Obiekt zostanie wyremontowany w ramach dużego projektu rewitalizacji miasta, który jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. W budynku dworcowym znajdzie się m. in.: świetlica dla młodzieży, dział świadczeń rodzinnych kolbuszowskiego magistratu, a nawet siedziba Straży Miejskiej.

W budynku powstanie także filia Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich. Zakład zatrudnia kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych, w Kolbuszowej właśnie w budynku dworca powstaną kolejne miejsca pracy. Niepełnosprawni poprowadzą punkt informacyjny oraz zajmą się produkcją konfekcyjną.

Na początku zatrudnienie zajdzie około 5 osób niepełnosprawnych oraz instruktor.

Artur Sołek