28 marca 2021

fot. Wikipedia

Najwyższa Izba Kontroli oceniła Szlak Rowerowy Green Velo. Funkcjonowanie inwestycji może być zagrożone.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce – przebiega przez 5 województw na wschodzie kraju. Inwestycja kosztowała 274 mln złotych. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w przypadku dwóch województw skończył się, a w przypadku trzech kolejnych dobiega końca tzw. okres jej trwałości – czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej.

NIK w swoim raporcie informuje, że ten moment to szansa na dalszy rozwój szlaku. NIK zauważa jednak pewne zagrożenia – bez odpowiednich działań, to co udało się osiągnąć może zostać zaprzepaszczone.

NIK dokonując kontroli Szlaku Green Velo odnotował nieprawidłowości: brak właściwego utrzymania dróg i mostów, przez które przebiega szlak czy braki w oznakowaniu. Izba ustaliła także,  że niektóre jednostki samorządu terytorialnego nie dokonywały przeglądów gwarancyjnych lub okresowych kontroli   dróg i  mostów znajdujących się na trasie szlaku.

Skrajny przykład, to  to kładka pieszo-rowerowa nad rzeką San w miejscowości Bachów (gmina Krzywcza w woj. podkarpackim). Wbrew przeznaczeniu, z kładki korzystali kierowcy samochodów osobowych. Jak pokazały okresowe kontrole, stwarzało to zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników i mogło doprowadzić do poważnej awarii obiektu lub katastrofy budowlanej. Zalecono wówczas postawienie blokady, która uniemożliwiłaby samochodom wjazd na kładkę.

W swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli pisze także o nieprawidłowościach związanych z „Miejscami Przyjaznymi Rowerzystom”. Izba w raporcie opublikowała ankietę pokazującą, które odcinki trasy są najchętniej wybierane przez rowerzystów.

NIK jak czytamy w dokumencie jest zaniepokojona przyszłością Green Velo. Zdaniem Izby: należy dołożyć wszelkich starań, by szlak ten był nadal utrzymywany i w miarę możliwości racjonalnie rozwijany. Powinien też zostać włączony do systemu promocji turystycznej Polski.

Informacja została przygotowana przez rzeszowską delegaturę NIK. Szczegóły tutaj .

Artur Sołek