11 stycznia 2022

fot. https://rzeszow.uw.gov.pl/

Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie otrzymała 3 nowe ambulanse.

W związku z uruchomieniem 2 edycji projektów Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do wojewodów o wskazanie podmiotów, które mogłyby skorzystać z wymiany taboru karetek. Wymianie miały podlegać najstarsze ambulanse

Do wsparcia w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wytypowano Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie do zakupu 1 ambulansu – jego koszt 520 tys. zł.

Dwie kolejne karetki zakupiono z budżetu Wojewody Podkarpackiego – mówiła wojewoda Ewa Leniart

Wsparcia udzieliło także miasto Rzeszów przekazując 250 tys. zł.

Za zakup nowych pojazdów podziękował Andrzej Kwiatkowski – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Średnia wieku pojazdów działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie podkarpackim wynosi 3 lata.

Podczas przekazania pojazdów byli obecni także: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Konrad Fijołek – prezydent Rzeszowa.

Artur Sołek