19 marca 2021

Rekrutacja (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczyna się 17 maja 2021 roku.

Do oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, która w ostatnich kilku latach uruchomiono sześć nowych kierunków studiów, dołączają inteligentne technologie.

Kierunek ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Zgodnie z programem studenci od II semestru będą mogli wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności, tj. Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice lub Inteligentne technologie w transporcie i logistyce.

Dotychczas w ofercie studiów II stopnia znajdowały się projektowanie graficzne oraz stosunki transgraniczne. Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów, którzy oprócz wykształcenia ogólnotechnicznego posiadają wiedzę i umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania strategicznego, wiedzą, innowacjami oraz transferem technologii, niezbędnymi do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Te wymagania spełniają „inteligentne technologie”.

 

 

Iwona Kosztyła