16 stycznia 2019

fot. WSPiA

Nowe Kolegia Dydaktyczne i Centra Edukacyjne, nowi Dziekani-Dyrektorzy Kolegiów Dydaktycznych ich zastępcy oraz pełnomocnicy Rektora. To zmiany, które w ostatnim czasie wprowadziła WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Nowa drużyna zarządzająca Uczelnią to jeden z ostatnich elementów trwającej od kilku lat reformy zmieniające WSPiA w nowoczesną szkołę wyższą.

Uczelnią kieruje jej twórca prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.Wśród jego nowych współpracowników pojawiły się zarówno osoby doskonale znane studentom i pracownikom WSPiA, jak i osoby całkowicie nowe, które nie pełniły wcześniej żadnych funkcji. Prorektorem ds. ogólnych jest dr Bożena Sowaktóra dodatkowo pełni obowiązki dziekana – dyrektora Kolegium Zarządzania WSPiA. Prodziekanem – zastępcą dyrektora Kolegium Zarządzania została dr Agnieszka Woś. Jest to jedna z kilku nowych osób, które będą opiekowały się studentami WSPiA. Dr Agnieszka Woś wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Skarbu jako dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych, w Polskiej Grupie Farmaceutycznej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jako dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Zasiadała w kilku radach nadzorczych (EuRoPol Gaz, Tauron, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

Studentami kierunku prawo w WSPiA opiekować się będzie dr Marta Pietras-Eichberger, która została prodziekanem – zastępcą dyrektora Kolegium Prawa. Dr Marta Pietras-Eichberger jest doskonale znana studentom WSPiA. Od wielu lat pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA. Jest specjalistką z zakresu Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. Praktycznie od początku swojej kariery naukowej związana z WSPiA. Pani Doktor jest również pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Koordynatorem programu Erasmus.

Z kolei sprawami studentów kierunków „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” zajmować się będzie dr Przemysław Niemczuk, który został dziekanem – dyrektorem Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA. Dr Przemysław Niemczuk to wieloletni wykładowca Uczelni. Jest specjalistą z zakresu administracji specjalizującym się w prawie samorządowym. Jest także członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

Prodziekanem – zastępcą dyrektora Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który zajmie się głównie kierunkiem „BW”, został dr Jan Ziobro. Jest to kolejna nowa osoba we władzach WSPiA. Dr Jan Ziobro to były zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Czynną służbę zakończył w stopniu starszego brygadiera. Ze Strażą Pożarną związany przez ponad 30 lat. Pełnił także funkcję Komendanta PSP w Rzeszowie, Dębicy i Kolbuszowej.

W nowym roku akademickim w WSPiA powstały także dwa nowe Centra Dydaktyczne. Pierwsze to Centrum Kształcenia Praktycznego, które zajmie się organizacją studenckich staży i praktyk zawodowych. Dyrektorem tego Centrum został mgr Marek Kachaniak. Wcześniej pracował m.in. jako dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jest trzykrotnym mistrzem świata w lataniu precyzyjnym i rajdowym, brązowym medalistą mistrzostw świata w lataniu precyzyjnym indywidualnie oraz czterokrotnym mistrzem Polski.

Drugie nowo utworzone Centrum Dydaktyczne to Centrum Edukacji Dodatkowej, którego dyrektorem został dr Hubert Kawalec. Jest to wieloletni pracownik działu marketingu oraz wykładowca WSPiA. Dr Hubert Kawalec jest socjologiem zajmującym się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem marki w świadomości społecznej. Jest ekspertem z zakresu badań społecznych, marketingu internetowego i brandingu.

 

 

Agnieszka Radochońska-Kloc