13 kwietnia 2021

Numer 998 dotychczas był obsługiwany przez centra kierowania miejskich oraz powiatowych komendantów straży pożarnej.

Numer alarmowy 998 na Podkarpaciu będzie przejęty przez Centrum Powiadamiana Ratunkowego w Rzeszowie. W wyniku przełączenia mieszkańcy wybierający numer alarmowy straży pożarnej zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączą się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Zmiany uzasadnianie są szybszym powiadamianiem służb ratowniczych i reagowaniem na zdarzenia oraz eliminowanie bezpodstawnych zgłoszeń. Zmiany mają także zapewnić ciągłość przyjmowania zgłoszeń na wypadek gdyby linie zostały przeciążone bądź doszło do awarii systemu.

 

Iwona Kosztyła