24 października 2018

Eksperci rozmawiali o tym, co należy zrobić, aby administracja publiczna wykazywała się coraz większą społeczną odpowiedzialnością. W Rzeszowie odbyła się konferencja z udziałem przedstawiciele zarówno samorządu, administracji czy biznesu.

Konferencję organizuje WSIiZ przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mitro Patrycja prezes Fundacji, prezes Fundacji Prawnikon, mówi, że społeczna odpowiedzialność instytucji, to spore wyzwanie. –Społeczna odpowiedzialność biznesu będzie odgrywała ważną rolę, ponieważ instytucje publiczne mają działać i działają na rzecz społeczeństwa, w związku z tym kodeksy etyki, kodeksy dobrych praktyk i poszanowanie klientów będzie kluczową rolą między innymi w kontekście wizerunku instytucji. 

Małgorzata Świeboda, naczelnik wydziału prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego mówi, że społeczna odpowiedzialność administracji publicznej wpisana jest w działalność instytucji kontrolnej. –Bez tego, każda czynność inspektorów nie miałaby sensu. Inspektor, to pracownik służby cywilnej, który kieruje się zasadami korpusu służby cywilnej a jego wiedza i doświadczenie przemawia za społecznym aspektem działań. Ustawa o transporcie drogowym daje możliwość inspektorom dokonywania czynności kontrolnej na drodze, podobnie ustawa o swobodzie działalności, natomiast WITD patrząc przez pryzmat społecznościowy uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach.  

Agnieszka Radochońska-Kloc