13 września 2018

Ponad 50 ekspertów z zakresu prawa administracyjnego z największych ośrodków akademickich w Polsce wzięło udział w II Galicyjskim Seminarium Postępowania Administracyjnego. Tematem konferencji organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą było „Milczenie administracji” jako ułatwienie dla obywateli.

W skrócie milczenie administracji to pozytywne rozpoznanie sprawy w sytuacji, gdy odpowiedni organ nie rozpatrzył wniosku np. przedsiębiorcy w terminie. To przykład tzw. pasywnego milczącego zakończenia sprawy. Taka możliwość to efekt zmian, jakie weszły w życie w ubiegłym roku w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

-To instytucja, która wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym, ponieważ prowadzi do skrócenia procesu zmierzającego do wydania końcowego rozstrzygnięcia, do uzyskania efektu sprawy, która toczy się przed organem administracji publicznej poprzez przyjęcie fikcji decyzji pozytywnej. Na czym to się opiera? Jeżeli organ milczy w określonym czasie ustawowym to trzeba przyjąć domniemanie, że wyraził zgodę na żądanie strony i jednostka może przystąpić do realizacji swoich praw. – mówi dr Małgorzata Gajda-Durlik, wykładowca WSPiA i organizator konferencji. Jako przykład podaje program 300 Plus, każda jednostka, która ubiegała się o przyznanie takiego prawa miała efekt postępowania w postaci środków na rachunku.

Agnieszka Radochońska-Kloc