12 kwietnia 2021

W ramach zbiórki odpady niebezpieczne będą przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Rzeszowa.

Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

 • Zbierane będą : 
 • świetlówki
 • zużyte baterie
 • środki ochrony roślin
 • opakowania po środkach ochrony roślin
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach
 • kwasy i alkalia
 • środki chemiczne typu domowego
 • leki przeterminowane
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki
 • termometry
 • odpady zawierające rtęć
 • żarówki energooszczędne

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o.odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym:

23 kwietnia 2021 r. (piątek)

 • Parking przy ul. Matysowskiej w rejonie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Matysówka, godz. 10.00-12.00
 • Parking pomiędzy ul. Krajobrazową 10 i 12, godz. 12.30-14.30
 • Parking przy ul. Myśliwskiej w rejonie Domu Ludowego w Miłocinie, godz. 15.00-17.00

26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

 • Parking za kościołem Saletynów, godz. 10.30-12.30
 • Parking w rejonie ROSIR od strony ul. Pułaskiego, godz. 12.40-14.40
 • Parking za przychodnią zdrowia w rej. al. Rejtana 32, godz. 15.00-17.00

27 kwietnia 2021 r. (wtorek)

 • W rejonie skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zielonej, godz. 10.30-12.30
 • Parking w rejonie kościoła w Słocinie i ul. Paderewskiego, godz. 12.45-14.45
 • Parking w rejonie kiosku i pętli autobusowej przy ul. Robotniczej, godz. 15.00-17.00

28 kwietnia 2021 r. (środa)

 • Parking w rejonie supermarketu SPAR i skrzyżowania ul. Budziwojskiej i Podleśnej, godz. 10.15-12.15
 • Parking w rejonie bloku przy ul. Mazurskiej 15, godz. 12.45-14.45
 • Parking w rejonie kościoła w Załężu i ul. ks. J. Stączka, godz. 15.00-17.00

29 kwietnia 2021 r. (czwartek)

 • Parking naprzeciwko bloku nr 9 przy ul. Zbyszewskiego, godz. 10.30-12.30
 • W rejonie sklepu „Nasz Sklep” przy ul. Sportowej, godz. 12.45-14.45
 • Parking w rejonie sklepu Merkury i ul. Broniewskiego, godz. 15.00-17.00

30 kwietnia 2021 r. (piątek)

 • Parking w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Zwięczycy i ul. Beskidzkiej, godz. 10.15-12.15
 • Parking w rejonie OSP Bzianka przy ul. Św. Jakuba 1, godz. 12.45-14.45
 • Parking przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 10 przy ul. Dębickiej 288, godz. 15.00-17.00
 •  
 • Odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11, we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października także w piątki, w godzinach 10-18.

Iwona Kosztyła