28 grudnia 2020

Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło.

 O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając prosty wniosek, który możemy przesłać drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie – mówi Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy w województwie podkarpackim

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na www.zus.pl

Iwona Kosztyła