17 lutego 2020

GDDKiA podpisała umowę na przebudowę DK84.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o. na przebudowę odcinka DK84. Pracę obejmą ponad 4 km odcinek między Sanokiem i Zagórzem.

Kontrakt opiewa na kwotę 28,7 mln złotych.

Wykonawca zadeklarował zrealizowanie wszystkich prac w terminie 32 miesięcy, z czego 17 miesięcy to czas przeznaczony na opracowanie projektu.

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych.

Artur Sołek, mat. pras.