29 lutego 2020

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart nałożyła na szpitale, które posiadają oddziały zakaźne obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Ma to związek z koronawirusem.

O decyzji Wojewody Podkarpackiego poinformowała Małgorzata Waksmundzka Szarek – rzecznik Ewy Leniart:

„Wojewoda Podkarpacki na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz w związku z wnioskiem Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego z dnia 28 lutego 2020 r. nałożyła na wybrane podmioty lecznicze, które w swoich strukturach posiadają oddziały zakaźne obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 28 lutego 2020 r. w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Taka decyzja wojewody podkarpackiego związana jest z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi w związku z  możliwością wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.”

Oddziały zakaźne na Podkarpaciu znajdują się m. in.: w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle czy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

Artur Sołek