6 kwietnia 2022

fot. GDDKiA

GDDKiA poszukuje wykonawcy odcinka Domaradz - Iskrzynia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Iskrzynia. Oferty można składać do 11 maja 2022 roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy. W trakcie realizacji zadania wykonawca będzie miał do spełnienia trzy tzw. kamienie milowe obligujące do: złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy, wykonania w terminie 24 miesięcy robót o wartości nie mniejszej niż 15 proc. kwoty kontraktowej oraz wykonania w terminie 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót o wartości nie mniejszej niż 60 proc. kwoty kontraktowej.

inf. pras.