24 października 2021

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego – od teorii do praktyki” organizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach projektu pn. „Bezpieczna Kultura dla Młodych”

.Konferencję otworzyła Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, która odczytała list od Ministra Edukacji iNauki Przemysława Czarnka, który napisał: „Z uznaniem przyjąłem informację, że Fundacja Misji Obywatelskiej organizuje debatę poświęconą zagadnieniom związanym z upowszechnianiem krajowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz perspektywom zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu kulturalnym Polski. W sposób szczególny cenię przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę na temat polskiego dorobku kulturowego i ukazujące historię narodową jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień. Idea tego spotkania, jak i całego projektu, służy także kształtowaniu postaw patriotycznych oraz wzmacnianiu wśród młodego pokolenia Polaków poczucia przynależności do Ojczyzny”.

W części oficjalnej konferencji Prezes Zarządu Fundacji Misji Obywatelskiej Oskar Jurek odczytał list od Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – PiotraMazurka, w którym to podkreślono ogromną aktywność młodych ludzi, o czym świadczy udział ponad 3700. osób w konsultacjach Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia w województwie podkarpackim. Z kolei część merytoryczną konferencji naukowej otworzył panel „Kultura dla Młodych. Oczekiwania  imożliwości”, w którym wzięli Małgorzata Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty), dr Dariusz Iwaneczko (Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie), dr Tomasz Wójtowicz (Uniwersytety Pedagogiczny w Krakowie), Michał Gratkowski (Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych) oraz Antoni Myjak (Fundacja Misji Obywatelskiej).

Dyskusja, którą moderował Wiceprezes Zarządu Fundacji Misji Obywatelskiej Adam Poręba dotyczyła promowania historii, prawdy historycznej oraz kultury wśród polskiego społeczeństwa mając na  względzie dzieci i młodzież. W panelu została podkreślona rola instytucji publicznych, oświaty, a także organizacji pozarządowych w propagowaniu kultury, lokalnego dziedzictwa kulturowego, jak również zacieśniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych wśród polskiego społeczeństwa z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W panelu „Polska polityka historyczna jako element bezpieczeństwa kulturowego” wystąpili:1. dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).2. prof. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski),3. dr Tomasz Bereza (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie),4. dr Marcin Paszkiewicz (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku),5. Beata Michałuszko (Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie),6. Beata Kot (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków).Uczestnicy podkreślali wielowątkowość polskiej polityki historycznej, potrzebę ochrony polskiej kultury i historii, atakże jej propagowania wśród społeczeństwa.

Dalsza część konferencji naukowej miała charakter studencko-doktorancki, gdzie uczestnicy występowali w panelach:● Ochrona dziedzictwa narodowego i historycznego w aspekcie materialnym i niematerialnym,● Rola i miejsce instytucji kultury,● Kultura strategiczna,● Dziedzictwo kulturowe w aspekcie ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym.

Należy zaznaczyć, że Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego– od teorii do praktyki” jest jednym z trzech filarów projektu pn. „Bezpieczna Kultura dla Młodych”, na który również składają się materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również cykl seminariów organizowany na terenie województwa podkarpackiego. Projekt „Bezpieczna Kultura dla Młodych” dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Iwona Kosztyła