26 listopada 2019

3 Podkarpacka BOT otrzymała sztandar z rąk Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy.

Był oficerem Wojska Polskiego odznaczonym orderem Virtuti Militari na polu walki podczas bitwy nad Bzurą Działał w podziemiu antyhitlerowskim i antybolszewickim. Od 1947 roku był prezesem IV Zarządu Głównego. Aresztowany przez UB w listopadzie tego samego roku został skazany na karę śmierci i zamordowany 1 III 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, w 106 rocznicę urodzin płk Łukasza Cieplińskiego oddali hołd patronowi swojej brygady. Była to też okazja do okazania sztandaru jednostki wojskowej, który płk Dariusz Słota – dowódca brygady otrzymał z rąk Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy.

 

Iwona Kosztyła