30 kwietnia 2019

frightened student before an exam, panicked expression

Pisemne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 6 do 23 maja, a ustne od 9 do 25 maja.

Klasyfikacja przeprowadzona, matury niezagrożone. Jeszcze w ubiegłym tygodniu nie było do końca wiadomo, czy we wszystkich szkołach odbędą się rady klasyfikacyjne. Z uwagi na strajk nauczycieli problem stanowiło zebranie niezbędnego do klasyfikacji uczniów quorum. Jednak udało się wszystko wszystko doprowadzić do finału, trym którym będzie matura. W szkołach trwają przygotowania do egzaminu , a uczniowie zasiadają do ostatnich powtórek.

Na Podkarpaciu do egzaminu przystąpi ponad 21 tyś. uczniów. Wszystkie szkoły, w których miał się odbyć egzamin maturalny taki egzamin przeprowadzą. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się w poniedziałek 6 maja. Robiliśmy co w naszej mocy, by zarówno klasyfikacje jak matura się odbyła – mówi Jadwiga Garbaś, dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Dziś już nie ma obaw, które towarzyszyły nam jeszcze dwa tygodnie temu. Jako wychowawczyni maturzystów przezywałam do podwójnie – dodaje Małgorzata Alibożek, nauczyciel języka angielskiego

Mimo, że wszystkie zawirowania zakończyły się sukcesem czyli powrotem nauczycieli do pracy i tego, że zapewniają swoich uczniów ze wszystko pójdzie dobrze, to jako uczniowie trochę żałujemy, że w czasie strajku nie chodziliśmy na zajęcia – mówi Karol, maturzysta z IV LO

 

Iwona Kosztyła