29 stycznia 2021

od lewej: Kazimierz Jaworski, Ryszard Pępek, Jacek Krupczak

Tym razem Stowarzyszenie Pacjentów Onkologicznych apeluje do Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stowarzyszenie Pacjentów Onkologicznych zrzesza blisko 20 osób i ponad 600 sympatyków. Jak mówią, ich celem jest zabieganie o dostęp do jak najlepszego leczenia osób chorych na raka. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy pacjentów, prowadzonych przez prof. Krzysztofa Gutkowskiego, który został zwolniony z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Profesor Gutkowski kierował Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii KSW nr 1 w Rzeszowie.

Członkowie Stowarzyszenia mówią, że mimo pism wysyłanych do wielu osób i instytucji nie otrzymali odpowiedzi dlaczego prof. Gutkowski został zwolniony. Ich zdaniem ta decyzja pozbawiła pacjentów możliwości leczenia u bardzo dobrego specjalisty.

Dlatego tym razem swoje pytania kierują do Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. W swoim liście pytają m. in. czy placówka, która jest finansowana ze środków NFZ, jest odpowiednio kontrolowana.

Członkowie Stowarzyszenia dodawali podczas konferencji prasowej, że nie będą ustawać w próbach wyjaśnienia sprawych zwolnienia prof. Krzysztofa Gutkowskiego.

Artur Sołek