21 grudnia 2020

W poniedziałek odbyły się konferencje prasowe podkarpackich posłów, dotyczące uchwalonej przez Sejm ustawy budżetowej.

Mieczysław Kasprzak z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił między innymi o poprawkach do budżetu państwa, które zostały wniesoine w imieniu podkarpackich samorządowców. Parlametarzysta powiedział, że złożył ponad 80 poprawek dotyczących finasowania wielu inwestycji w regionie, ale wszystkie on zostały odrzucone. Mieczysław Kasprzak dodawał, że nie rozumie dlaczego posłowie partii rządzącej nie pochylili się nad tymi rozwiązaniami, uchwalając ustawę budżetową w szybkim tempie.

Mieczysław Kasprzak oraz obecny na konfernecji Wójt Gminy Śwlicza Adam Dziedzic odnieśli się także krytycznie do Funduszu Inwesycji Lokalnych. Ich zdaniem Fundusz dzieli samorządy „na lepsze i gorsze”, a pieniądze rozdawane są według klucza „partyjnego”.

Konferencję dotyczącą ustawy budżetowej zorganizowali także posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Kazimierz Gołojuch oraz Andrzej Szlachta.

Kazmierz Gołojuch zapewniał, że w ustawie budżetowej na rok 2021 zabezpieczono środki na ważne inwetycje w regionie – choćby drogę S19.

Andrzej Szlachta wyjaśniał, że poprawki opozycji do budżetu zostały odrzucone, ponieważ zapisane w nich propozycje nie były możliwe do zrealizowania. Poseł powiedział również, że w ustawie zwiększono środki na służbę zdrowia. Dokument przewiduje także waloryzację rent i emerytur.

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada deficyt budżetowy w wysokości 82,3 mld zł. W dokumencie założono, że dochody wyniosą prawie 405 mld zł, a wydatki blisko 487 mld.

 

Artur Sołek