6 maja 2019

Konferencja, organizowana w Rzeszowie przez wojewodę podkarpackiego we współpracy z PFRON jest trzecią w cyklu konferencji ogólnopolskich.

Ponad 10 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono dla organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w 2019 roku. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja, która miała na celu pokazanie dobrych praktyk i efektów wsparcia, jakiego PFRON udziela organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale także stworzenie dobrej koalicji na rzecz pomocy takim osobom, ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Konferencja, organizowana w Rzeszowie przez wojewodę podkarpackiego we współpracy z PFRON jest trzecią w cyklu konferencji ogólnopolskich.

Co roku na Podkarpaciu przybywa około 50 tyś. orzeczeń o niepełnosprawności. 42 % to osoby, które ukończyły 16 rok życia. Podejmujemy wiele działań aby wesprzeć osoby niepełnosprawne, także na polu ich aktywizacji zawodowej i społecznej, między innymi wspierając pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale także organizacje pozarządowe, które im pomagają. To dobrze zainwestowane pieniądze – mówiła Marlena Maląg, przezes zarządu Pefron

Ze wsparcia korzysta między innymi Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Pieniądze przekładają się na bezpośrednia i efektywną pomoc – mówił ks. Artur Janiec, dyrektor przemyskiej Caritas

Bardzo konsekwentnie budujemy system wsparcia dla naszych podopiecznych, zarówno dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i dostosowujemy nasze działania – zapewniał Mariusz Mituś z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jarosławiu

Pieniądze z Pefronu trafiają także do osób niewidomych. Na Podkarpacku jest ich około 5 tys. Wielu z nich uprawia sport, odnosząc duże sukcesy – mówił Stanisław Sęk z Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

Konferencja, organizowana w Rzeszowie przez wojewodę podkarpackiego we współpracy z PFRON jest trzecią w cyklu konferencji ogólnopolskich.

Iwona Kosztyła