29 czerwca 2020

Decyzje w sprawie udzielenia pomocy będą podejmować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które będą rozpatrywać poszczególne wnioski.

PFRON przygotowuje program wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Pomoc trafi do osób niepełnosprawnych z kilkunastu powiatów, które najbardziej ucierpiały w wyniku ostatnich nawałnic. Trudna sytuacja panuje m.in. na Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

Wsparcie realizowane będzie w ramach Modułów I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Monitorujemy sytuację i kontaktujemy się z samorządami – to one będą realizatorem programu mającego pomóc osobom niepełnosprawnym, które ucierpiały wskutek żywiołu – mówi Maciej Szymański, dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON

Osoby niepełnosprawne poszkodowane w wyniku żywiołu, będą mogły uzyskać pomoc kiedy samorząd powiatowy, na terenie którego wystąpił żywioł, podpisze umowę z Pefron w sprawie realizacji realizacji. 

Iwona Kosztyła