18 września 2019

Konferencja odbyła się w Boguchwale.

W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Cykl konferencji to projekt, którego celem jest prezentacja podejmowanych przez państwo działań służących podniesieniu jakości życia mieszkańców wsi.

Prelegenci przestawiali poszczególne projekty rządowych ministerstw, od tych wpływających na rozwój infrastruktury – po te dotyczące ochrony zdrowia na terenach wiejskich i aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi. Mamy 115 takich programów – mówiła  szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska

Uczestnicy konferencji przyjechali na spotkanie by między innymi opowiedzieć o problemach, ale tez zasięgnąć informacji o możliwościach pomocy i wsparcia

Podczas konferencji została także przedstawiona koncepcja utworzenia w gminach centrów usług społecznych. To zaproszenie dla samorządów, aby wejść na nowy, wyższy poziom integracji i koordynacji usług społecznych – mówiła Halina Szymańska

centra mają być „wypracowaną w gminie propozycją dla mieszkańców”. – Chodzi o to, aby najpierw gmina dobrze rozpoznała potrzeby mieszkańców – mówił Marek Rymsza, doradca prezydenta RP

Spotkania z cyklu „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” mają odbyć się także w innych regionach.

Iwona Kosztyła