20 września 2019

Zaledwie 600 pielęgniarek i położnych na p[Podkarpaciu posiada uprawnienia do wypisywania recept.

Po receptę do pielęgniarki lub położnej? Tak, ale to na Podkarpaciu ciągle to jeszcze wyjątek. Z pośród 20 tys. pracujących pielęgniarek lub położnych, zaledwie 600 z nich głosiło się do oddziału NFZ z wnioskiem o pobranie recept. Jeszcze mniej, bo zaledwie 169, takie recepty wypisuje. By to zmienić pielęgniarki i położne spotkały się dziś na warsztatach, których celem była wymiana dotychczasowych doświadczeń środowiska zawodowego w zakresie realizacji nowych kompetencji i radzenie sobie z trudnościami wynikającym z podjęciem nowych zadań.

Iwona Kosztyła