1 marca 2019

Są pieniądze na projekt „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej”.

Politechnika Rzeszowska otrzymała prawie 12 mln zł na realizację projektu „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej”.

Projekt będzie realizowany z programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, który ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politechnika Rzeszowska jest jedną z dwóch uczelni w Polsce, które otrzymały pieniądze na realizację projektu w ramach dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka, elektrotechnika i elektronika.

Pieniądze z programu są przeznaczone na rozwój kluczowych dla danego regionu dyscyplin naukowych. Zasadniczym celem projektu pn. Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej jest wzmocnienie potencjału badawczego uczelni oraz podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych poprzez realizację zadań badawczych obejmujących zaawansowane prace naukowe prowadzące do poszerzenia współpracy międzynarodowej i zwiększenia wpływu oddziaływania prowadzonych prac w obszarze B+R na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim w dyscyplinach naukowych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją oraz automatyką, elektrotechniką i elektroniką.

Iwona Kosztyła