14 grudnia 2020

Pieniądze pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych.

452 mln zł które trafiły województwa podkarpackiego w ramach drugiej transzy rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Pieniądze przeznaczone zostaną na różne inwestycje realizowane przez podkarpackie samorządy. Największą dotację z funduszu, 100 milionów złotych otrzyma Samorząd Województwa Podkarpackiego na modernizację i remonty dróg wojewódzkich, uszkodzonych w wyniku powodzi, które miały miejsce w czerwcu tego roku. Pieniądze zostaną także przeznaczone na wsparcie służby zdrowia. Łącznie z pierwszą transzą nasz region dostanie 789 milionów.

 

Iwona Kosztyła