26 marca 2019

Powstaną miedzy innymi udogodnienia dla wypoczywających nad jeziorem.

Budowa budynków po zakładach metalowych na cele społeczne i gospodarcze w Nowej Dębie, uporządkowanie przestrzeni w Gorzycach, budowa hali rekreacyjnej w Baranowie Sandomierskim, przebudowa starej plebani w Chmielowie z przeznaczeniem na świetlice czy wreszcie zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. To tylko niektóre z inwestycji, jakie będą realizowane w ramach projektu” Rewitalizacja zdegradowanych obszarów gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” Projekt opiewa na blisko 19 mln złotych, z czego 9,7 mln zł to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w sprawie finansowania prac.

Iwona Kosztyła