15 września 2020

Pieniądze pozwolą na zakup miedzy innym specjalistycznych samochodów.

Zakup mikrobusów czy remont budynku. Blisko pół miliona złotych trafi do gmin i instytucji w powiecie jarosławskim na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach środków z PEFRON. Pieniądze te pozwolą na przeprowadzenie 4 zadań inwestycyjnych w: Jarosławiu, Pruchniku, Rokietnicy i Moszczanach.

 

 

 

Iwona Kosztyła