21 sierpnia 2020

Zarządu województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych w rejestr zabytków.

Wśród nich są najcenniejsze zabytki Podkarpacia. W 2020 roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel 4 miliony 100 000 zł. Pierwsze umowy zostały podpisane i już wkrótce pieniądze zostaną wypłacone beneficjentom, którzy otrzymają od 10 tyś. – 250 tysięcy złotych.

 

W ramach naboru wpłynęło 253 wnioski, 190 z nich złożyły parafie, klasztory, zgromadzenia, 33 jednostki samorządu terytorialnego, 19 wpłynęło od organizacji pozarządowych, 11 złożyły osoby fizyczne. Pieniądze trafiły w dobre ręce – zapewnia Piotr Pilch, wicemarszałek województwa Podkarpackiego  

200 tys, złotych na konserwację zabytkowych drewnianych balkonów i elewacji otrzymał Klasztor w Komańczy. To jedna z podkarpackich perełek, miejsce związane z internowaniem prymasa Wyszyńskiego – mówi s. Beata Dzido, nazaretanka – przełożona Domu Zakonny w Komańczy

Pieniądze otrzymało tez towarzystwo Towarzystwa Przyjaciół Markowej. Dzięki dotacji wyremontujemy kolejny zabytkowy obiekt – mówi Maria Małek, wiceprezes stowarzyszenia

 

 

Środki przeznaczone na remont i prace konserwatorskie trafiły do wszystkich podkarpackich powiatów. Najwięcej do powiatu jarosławskiego i przemyskiego.

Iwona Kosztyła