18 lutego 2021

fot. https://www.facebook.com/pisorgpl

O decyzji poinformowano w specjalnym komunikacie.

Treść komunikatu Prawa i Sprawiedliwości:

W reakcji na decyzję Tadeusza Ferenca o rezygnacji z funkcji Prezydenta Miasta Rzeszowa i wynikającą z tego faktu konieczność przeprowadzenia nowych wyborów w stolicy województwa,  Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 23 – Rzeszów przyjął jednogłośnie stanowisko o konieczności wskazania własnego kandydata w zbliżających się wyborach na prezydenta Miasta Rzeszowa. 

W ocenie okręgowego zarządu ugrupowania nie ulega wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość stoi przed ogromną szansą na sukces wyborczy, który umożliwi wdrożenie pozytywnych zmian  i korekt w polityce Miasta Rzeszowa w kierunku optymalnego wykorzystania jego szans rozwojowych.

– Jest dla nas, jako struktur okręgowych, naturalne i oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość już niebawem zaprezentuje własnego kandydata, który stanie do rywalizacji o urząd Prezydenta Miasta. Analizując dotychczasowe wyniki wyborcze, chociażby z ostatnich rozstrzygnięć parlamentarnych czy na Prezydenta Polski, widzimy w Rzeszowie bardzo duże zaufanie dla naszej formacji. Dzisiaj chcemy to zaufanie przekuć w zwycięstwo – wskazuje Marszałek Władysław Ortyl, Prezes Zarządu okręgu nr 23.

– Nie mamy wątpliwości, że wybory w Rzeszowie z politycznego punktu widzenia będą miały wymiar ogólnopolski. My chcemy jednak, aby uwaga opinii publicznej skupiła się wyłącznie na rzetelnej debacie o Rzeszowie, który jest dzisiaj miastem znakomicie odbieranym w całej Polsce i które w ostatnich latach wykonało olbrzymi skok naprzód. To wszystko prawda. Widzimy jednak, że Rzeszów po wprowadzeniu pewnych korekt i zmian w prowadzonej polityce chociażby w sferze gospodarowania przestrzenią, skuteczniejszego realizowania kluczowych inwestycji czy dbania o tereny zielone może znacznie zwiększyć swoją atrakcyjność dla inwestorów i pracodawców a jednocześnie być lepszym miejscem do życia dla jego mieszkańców – wyjaśnia Marcin Fijołek, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Rzeszowa.

Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość stoi przed ogromnym wyzwaniem ale jednocześnie szansą na zwycięstwo, dlatego zapowiadają pełną mobilizację w zbliżającej się kampanii wyborczej.

– Zamierzamy zrobić wszystko, aby przekonać mieszkańców Rzeszowa, że wyłącznie wybór naszego kandydata będzie gwarantem dalszego szybkiego rozwoju miasta i poprawy jakości życia w mieście w wielu jego obszarach – dodaje Krzysztof Sobolewski, Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.

Stanowisko zarządu w sprawie zgłoszenia kandydata Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa trafiło do władz centralnych ugrupowania.