20 kwietnia 2021

W 2020 roku wojewoda podkarpacki  łącznie przekazała ponad 17 mln zł z przeznaczeniem dla szpitali. 

Stan przygotowań jak i realizacji działań prowadzonych w zakresie zwalczania epidemii był realizowany poprawnie i nie budzi nie zastrzeżeń Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki odniosła się do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, w którym zawarto ocenę dotychczasowych działań podejmowanych na terenie województwa w związku z wystąpieniem epidemii.

 

 

Iwona Kosztyła