22 marca 2021

Podsumowaniem będzie uroczysta przysięgą wojskowa, która odbędzie się w maju.

63 ochotników w tym 18 kobiet przekroczyło bramę koszar 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i rozpoczęło pierwszy dzień szkolenia podstawowego i wyrównawczego. 16 i 8-dniowe szkolenie będzie prowadzone w rejonie odpowiedzialności 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku. Tym razem zajęcia naszych ochotników odbywają się nietypowo, ponieważ prowadzone są weekendowo.

Kandydaci 16 i 8-dniowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze rozpoczęli już w sobotę 20 marca, tuż po przekroczeniu bramy koszar w Nisku. Po dokonaniu przez komisję rekrutacyjną formalności ewidencyjnych już w pierwszym dniu ochotnicy odbyli test sprawności fizycznej, który składał się z marszobiegu na dystansie 3 km, skłonów tułowia oraz ugięć ramion tzw. pompek. Kandydaci kolejne weekendy spędzą w garnizonie niżańskim. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie taktyczne prowadzone podczas szesnastki i ósemki łączy wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka budowy i posługiwania się karabinkiem GROT a przede wszystkim prowadzenie ognia do celów. Podsumowaniem szkolenia podstawowego jest tzw. pętla taktyczna, stanowiąca nie tylko pierwszy poważny sprawdzian efektów szkolenia, lecz również przepustkę do dalszych etapów służby w WOT. 

 

 

 

Iwona Kosztyła