25 maja 2021

Wartość zadania wynosi ponad 7 mln złotych, z czego 5,5 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) została podpisana umowa na przebudowę węzłów cieplnych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Projekt polega na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu na terenie Rzeszowa i Łańcuta:

  • węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych,

  • wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej,

  • likwidacji piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

Umowę podpisali: Marek Bajdak – pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa, Justyna Placha-Adamska –  prezes ROF, Rafał Kumek – burmistrz Łańcuta oraz wykonawca Andrzej Bróż – prezes firmy Termores.

Inwestycja będzie realizowana głównie na terenie Rzeszowa a objętych nią zostanie około 800 mieszkań.

– W ramach tego zadania w Rzeszowie zmodernizowanych zostanie blisko 40 budynków, w tym w większości będą to budynki wielorodzinne. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy przejdą z indywidualnych źródeł ciepła na tak zwane ciepło systemowe. To dosyć istotny krok w walce o poprawę jakości powietrza w naszym regionie – mówił podczas konferencji Marek Bajdak, który pełni funkcję prezydenta Rzeszowa.

– To ważne wydarzenie, bo jako stowarzyszenie staramy się od początku tej perspektywy finansowej pozyskiwać jak najwięcej środków na działania związane z ochroną jakości powietrza – mówiła podczas podpisania umowy Justyna Placha-Adamska –  prezes ROF, zastępca burmistrza Gminy Boguchwała.

– Ten projekt jest niezwykle ważny, gdyż pozwoli zlikwidować kilkaset piecyków gazowych, co ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców – podkreślał Andrzej Bróż – prezes Termores.

– Każde miasto powinno dążyć do tego, aby jak najwięcej mieszkań korzystało z ciepła systemowego – dodał Rafał Kumek burmistrz Łańcuta.

Wartość zadania wynosi ponad 7 mln złotych, z czego 5,5 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Inwestycję będzie realizować wybrana w postępowaniu przetargowym rzeszowska firma Termores.

Realizacja zamówienia obejmie roboty budowlane, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie ciepła sieciowego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 39 budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych na terenie Łańcuta i Rzeszowa.

Podczas konferencji prezes ROF podkreślała, że oprócz przebudowy węzłów cieplnych stowarzyszenie ROF, działające w imieniu 10 gmin, prowadzi także ciągle nabór wniosków na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, tzw. kopciuchów na kotły kondensacyjne na gaz i biomasę.

Iwona Kosztyła