25 listopada 2019

Nie zawsze w systemie e-ZLA widnienie aktualne miejsce zamieszkania chorego.

Jesteś chory? Idziesz na zwolnienie lekarskie? Pamiętaj, by podać lekarzowi aktualny adres, pod którym będziesz przebywał w czasie chorobowego. Jeśli zmienisz miejsce pobytu w trakcie niezdolności do pracy, poinformuj o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni od tej zmiany. Nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.

Iwona Kosztyła