19 lutego 2021

Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona.

Zmieniasz adres zamieszkania, a może adres email? Pamiętaj, by poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń.

To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu. Zdarza się, że renta bądź emerytura wraca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż klient nie powiadomił o zmianie miejsca zamieszkania. Korespondencja, którą wysyłamy do naszych klientów, kierowana jest pod ten, który jako ostatni został podany.

Jeśli nie jest on zaktualizowany przez klienta, a list zostanie wysłany właśnie pod stary adres, gdzie dana osoba już nie przebywa, to taka korespondencja nie będzie doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały klientów jako adresata – przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podkarpackiego.

 

 

 

Iwona Kosztyła