27 kwietnia 2021

dzięki żołnierzom do banków krwi wpłynęło blisko 1557 litrów krwi.

Żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej założyli Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Terytorials”. Głównym założeniem klubu jest propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia.

 

Od początku funkcjonowania 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, żołnierze regularnie organizują projekty zbiórki krwi na terenie Podkarpacia, jak również honorowo wspierają akcje kolegów z innych rodzajów służb mundurowych. Podkarpaccy terytorialsi zawsze licznie odpowiadają na apele, szczególnie gdy sytuacja banku rezerw krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa staje się trudna.

 

W sumie od 2017 roku żołnierze z 3. PBOT wykonali 3459 donacji. Do banków krwi wpłynęło blisko 1557 litrów krwi. Tylko w ostatnim czasie terytorialsi wsparli Regionalne i Terenowe Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Podkarpaciu w takich projektach jak „Terytorialsi mają pomoc we Krwi”, „SpoKREWnieni Służbą”, „Apel – Krew”, „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, „Kropla drąży skały”, „Krwioobieg Terytorialsa” czy też „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości”.

Iwona Kosztyła