22 stycznia 2021

By przedsiębiorcy mogli przetrwać potrzebne są pieniądze.

Działalność gastronomiczna, hotelarska czy handel – to tylko niektóre z branż, które ponoszą finansowe konsekwencje ograniczeń wynikających z zakazu prowadzenia działalności w czasie pandemii. Jednak przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie. O formach trwałego wsparcia dla nich rozmawiali podczas konferencji prasowej przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i instytucji wspierających przedsiębiorców.

 

Iwona Kosztyła