22 września 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałych na co najmniej 30% powierzchni danej uprawy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmującej szkody powstałe na powierzchni uprawy                            w wysokości co najmniej 70% danej uprawy można składać do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Natomiast wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy                           w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy będzie można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji                                i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rybacy również mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie ARiMR w zakładce SZUSZA-POMOC KLĘSKA lub pod adresem http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

informacja prasowa