5 września 2018

Comiesięczna akcja realizowana jest w ramach programu „Bezpieczny Jarosław".

Badania słuchu, stóp, ciśnienia tętniczego krwi, prawidłowego poziomu glukozy – to zakres bezpłatnych badań jakie można było wykonać  w ramach akcji „Ulica zdrowia”. Były też punkty informacyjno-edukacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, „Jarosławskich Amazonek” oraz porady dietetyczne. Przedsięwzięcie przyciągnęło w tym miesiącu 362 osoby, 19 oddało krew w mobilnym punkcie na rynku.

Wczoraj ponownie ul. Grodzka zmieniła się w „Ulicę zdrowia”. Pod taką nazwą od kilku lat prowadzona jest miejska akcja przy współpracy z ośrodkami medycznymi. Mieszkańcy mogli bezpłatnie skontrolować stan zdrowia oraz skorzystać z porad specjalistów. Akcja umożliwiająca wykonanie podstawowych badań cieszyła się dużym zainteresowaniem. Punkty „Ulicy zdrowia” odwiedziło w tym miesiącu 362 osoby. Tym razem wśród oferowanych usług znajdowały się: badania słuchu, stóp, ciśnienia tętniczego krwi, prawidłowego poziomu glukozy, czy porady dietetyczne (analiza składu ciała, zawartości tkanki tłuszczowej). Można było też skorzystać z porad „Jarosławskich Amazonek” oraz z konsultacji prowadzonych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, który informował o szkodliwym działaniu używek. Chętni mieli możliwość założenia alkogogli i narkogogli – narzędzi edukacyjnych symulujących negatywny wpływ alkoholu na organizm oraz skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków.

W ramach „Ulicy zdrowia” tradycyjnie już na rynku dostępny był mobilny punkt Podkarpackiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W krwiobusie najcenniejszym płynem podzieliły się 19 osób z 26 zarejestrowanych.

Dzięki współpracy Urzędu Miasta z ośrodkami medycznymi, od kwietnia na ul. Grodzkiej możliwe jest wykonanie podstawowych badań oraz skorzystanie z porad specjalistów.

 

Iwona Kosztyła